VTOI-NVTK Academie

Docent: Wouter Wieldraaijer

Wouter Wieldraaijer studeerde bedrijfskundige economie (Amsterdam) en geschiedenis (Utrecht). Hij heeft ruim 8 jaar gewerkt bij het ministerie van OCW. In diverse rollen werkte hij aan dossiers als curriculumvernieuwing, taal- en rekenbeleid, examinering en toezicht. Sinds 2017 is hij werkzaam bij de Inspectie van het Onderwijs, aanvankelijk als senior inspecteur voortgezet onderwijs, en sinds september 2021 als strategisch inspecteur. In deze rol draagt hij bij aan de strategische toezichtontwikkeling van de inspectie. Zijn belangstelling gaat uit naar vraagstukken op het snijvlak van onderwijsinhoud, governance en toezicht.

2 opleidingen gevonden

Toezien op onderwijskwaliteit (PO en VO)

  • 1 dag

Deze opleiding wordt specifiek aangeboden voor toezichthouders werkzaam binnen het Primair- en Voortgezet Onderwijs. Van de moderne toezichthouder wordt verwacht dat hij zicht heeft op kwaliteit in het primaire proces. Tijdens deze compacte eendaagse opleiding krijgt uw inzicht op welke manier u als toezichthouder zicht krijgt en houdt op de kwaliteit van onderwijs binnen het Lees verder »

Toezien op strategievorming

  • 1 dag

Een excellente strategie zorgt ervoor dat een organisatie substantieel beter presteert op de beoogde prestatievelden ten opzichte van andere aanbieders. Dat is dé reden om een strategie te voeren. En dat is ook dé reden om u als toezichthouder bezig te houden met de ontwikkeling en het monitoren van de strategie van de eigen onderwijsinstelling Lees verder »