VTOI-NVTK Academie

Nieuwe opleiding: digitaal vergaderen

In deze tijd ontkomen we er niet aan: digitaal vergaderen. Na een jaar van thuiswerken en minder of zelfs geen fysieke ontmoetingen zijn we er misschien al een beetje aan gewend geraakt. Bovendien zal digitaal vergaderen in de toekomst hoogstwaarschijnlijk niet meer weg te denken zijn uit onze dagelijkse praktijk. Het bespaart immers (reis)tijd en we kunnen het eenvoudiger inplannen in onze agenda’s. Maar online vergaderen vraagt echt aanvullende competenties van u als toezichthouder. Waar moet u extra op letten? Welke vaardigheden verdienen meer aandacht dan anders?

In deze nieuwe tweedaagse masterclass, die ‘uiteraard’ online plaatsvindt, bespreken ervaren toezichthouder Hannah Bovenkerk en digitaal expert Martijn Hermsen wat nodig is voor een succesvolle digitale vergadering. Het gaat daarbij om het wat, het hoe en het waarom. Of eigenlijk om de ‘ik, de ander(en) en de inhoud’. Vaak blijkt namelijk dat men zich vol overgave werpt op de inhoud en nogal eens voorbijgaat aan het proces, de techniek, de rollen en de dynamiek. En die zijn juist zo van belang als je elkaar niet fysiek ontmoet.

Specifiek wordt tijdens deze opleiding aandacht besteed aan het oplossen van lastige issues tijdens het online vergaderen, en aan het nemen van ingewikkelde besluiten. Hoe gaat u hiermee effectief om, opdat de goede dingen gebeuren in het kader van goed bestuur?

 

Aanmelden voor deze nieuwe opleiding is mogelijk via de opleidingspagina. Daar vindt u ook alle informatie voor deze tweedaagse.