VTOI-NVTK Academie

Opleiding speciaal voor ondersteuners van de Raad van Toezicht

De afgelopen jaren heeft de Raad van Toezicht in de onderwijs- en kinderopvangsector te maken gehad met een flinke taakverzwaring. Niet alleen is de positie van de raad steeds centraler en meer zichtbaar geworden, maar worden er ook hogere eisen gesteld aan het lidmaatschap ervan. Dat vraagt van de raad van toezicht, maar ook van de ondersteuners, steeds meer inspanning. De bestuurssecretaris wordt geacht overal van op de hoogte te zijn, in verbinding te staan met de gehele organisatie en relevante informatie tijdig en zorgvuldig naar bestuurders en toezichthouders te vertalen.

De eendaagse opleiding ‘Goed toezicht verdient goede ondersteuning’, die plaatsvindt op 2 november, is gericht op deze inhoudelijke ondersteuners van de Raad van Toezicht. Wat wordt er nu en in de toekomst van ondersteuning gevraagd, zodat de raad effectiever kan opereren? Tijdens deze dag wordt antwoord gegeven op de vraag welke trends er spelen binnen de sector en wat dit betekent voor de positionering van de bestuurssecretaris. Door middel van reële casuïstiek die deelnemers zelf mogen inbrengen, wordt een nauwe aansluiting met de praktijk wordt geboden.

Hier kunt u meer informatie vinden over deze opleiding en kunt u zich aanmelden.