VTOI-NVTK Academie

Toezien op passend onderwijs PO en VO

De laatste jaren is veel te doen geweest over het toezicht houden op samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Naast het toezicht op de samenwerkingsverbanden zelf, speelt de vraag in welke mate de leden van het intern toezichthoudend orgaan van de bij het samenwerkingsverband aangesloten schoolbesturen zicht hebben op het passend onderwijs. Staat de relatie van het schoolbestuur met het samenwerkingsverband op de agenda? Zijn de risico’s van het samenwerkingsverband voor het schoolbestuur in beeld bij de intern toezichthouder? Hoe staat het met de rol van het interne toezicht bij de verantwoording naar het samenwerkingsverband?

Op 23 november vindt de ééndaagse bijeenkomst ‘Toezicht op passend onderwijs in PO en VO’ plaats. Docent mr. Willem van Leeuwen verkent, samen met u, wat er aan de orde is op het terrein van toezicht houden in passend onderwijs. Wat staat er in de wet, wat is er in de praktijk geregeld en wat zijn gemaakte afspraken? En welke rol speelt u daar als toezichthouder in? U krijgt handvatten mee om uw positie als toezichthouder bij passend onderwijs te bepalen.

Wilt u meer weten over deze opleiding of uw aanmelden? Lees hier meer en schrijf u nog snel in.