VTOI-NVTK Academie

Toezien op personeelsbeleid en organisatieontwikkeling

Steeds meer onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties bewegen zich richting nieuwe vormen van leiderschap, besturen en organiseren. Deze bewegingen vinden vaak plaats onder beperkte financiële middelen en met de nodige personele consequenties. Zijn deze nieuwe vormen van organiseren en verandering voor uw organisatie nodig? Hoe geeft u dit dan vorm en met welke betrokkenen?

In de opleiding Toezien op personeelsbeleid en organisatieontwikkeling’ die op woensdag 5 oktober plaatsvindt, wordt stil gestaan bij de invloed van de beweging naar nieuwe vormen van leiderschap, besturen en organiseren. Dit wordt specifiek bellicht vanuit human resource management en organisatieontwikkeling en de rol van de toezichthouder hierbij.

Meer informatie over deze opleiding kunt u hier vinden en kunt u zich eveneens aanmelden.