VTOI-NVTK Academie

Aanmelding opleiding voorjaar 2020

Heeft u zich aangemeld voor één van de opleidingen van de VTOI-NVTK academie die dit voorjaar gepland staat? En heeft u nog niet gehoord of deze doorgang zal vinden? We berichten alle deelnemers zo spoedig mogelijk over de status van hun aanmelding.

Er zijn veel vragen en onzekerheden rondom het Corona-virus en in het verlengde daarvan rondom de doorgang van de opleidingen van de VTOI-NVTK academie. In lijn met de richtlijnen van het RIVM hebben we gezocht naar een passende oplossing, waarmee we verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van onze deelnemers, docenten en de samenleving en tegelijkertijd mensen kunnen blijven ondersteunen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

In samenspraak met VTOI-NVTK hebben daarom we besloten om alle opleidingen die in het voorjaar (t/m augustus) ingepland staan, te verplaatsen naar een later moment of op een alternatieve wijze aan te bieden, waarbij de balans tussen theorie en de ruimte voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring behouden blijven.

Zoals gezegd berichten we alle deelnemers de komende weken persoonlijk en kijken we met hen naar alternatieven. Op onze website zullen we de opleidingen die online doorgang vinden, bijhouden. U kunt zich hier uiteraard voor blijven aanmelden.

De volgende opleidingen gaan online door: